Pressmeddelande: Botnia Exploration – Meddelar nytt antal aktier

(Aktietorget: BOTX) Med stöd av tidigare kommunicerat optionsprogram har styrelseledamoten Maria Lilja i september 2010 nyttjat samtliga sina teckningsoptioner och tecknat 2 365 416 aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) till kursen 17,44 öre per aktie, vilket totalt tillfört Bolaget 412 528 kronor och 55 öre.

Emissionen av de nya aktierna har nu registrerats hos Bolagsverket och Euroclear.

Antalet nya aktier som tecknades uppgick till 2 365 416 stycken varvid det totala antalet uppgår till 477 997 574 efter emissionen. Aktiekapitalet ökar med 11 827,08 kr till 2 389 987,87 kr.  

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv