Pressmeddelande: Botnia Exploration ökar takten – Tecknar samarbetsavtal med ÅF-Infrastructure AB

(AktieTorget: BOTX) Botnia Exploration Holding AB (publ) har tecknat avtal om konsulttjänster inom Gruvnäring med ÅF-Infrastructure AB. Avsikten och målsättningen med avtalet är att Botnia Exploration vill snabba upp processen i ansökningsarbetet av ytterligare 3-4 Bearbetningskoncessioner i Sverige.

De aktuella undersökningstillstånden är guld-och kopparprojekten Purnu och Jorbojokki ca 15-20 km söder om Bolidens Aitik gruva samt guldprojektet Middagsberget beläget ca 2 km väster om Vindelgransele eller ca 4 km från den redan godkända Bearbetningskoncessionen Vargbäcken. Provbrytning planeras i Vargbäcken så fort den inlämnade MKB ansökan godkänts av Länsstyrelsen i Umeå. Se pressmeddelande.

Ytterligare detaljerade beskrivningar om ovanstående projekt återfinns på Botnia Explorations hemsida. 

”ÅF Infrastruktur AB med ÅF Mining ser fram emot att tekniskt stödja Botnia Exploration i kommande projekt. ÅF med ca 4500 medarbetare har idag ca 400 personer med gruvteknisk kompetens och utför redan idag omfattande konsultarbeten bl.a. åt LKAB och Boliden. ÅF satsar nu på tidiga skeden dvs. Juniorbolag. Vi har de resurser och kompetenser som är nödvändiga för att klara av de mål som Botnia Exploration har satt upp. Vi ser fram emot ett långvarigt och gott samarbete” säger Kennert Röshoff, Docent, ÅF Mining.

”Genom detta samarbetsavtal med ÅF är det min förhoppning att snabba upp ansökningsprocessen att söka nya Bearbetningskoncessioner och därmed tidigareläggare provbrytningar i respektive område. Jag anser att tidsvinsterna är mycket viktiga med tanke på de höga guld-och mineralpriser vi har för närvarande. Det är min uppskattning att en tidsvinst av 2-3 år kan göras genom detta avtal. En ytterligare viktig del i samarbetet med ÅF är också att Botnia på detta sätter får tillgång till de av Svemin ackrediterade personer (Kvalificerade personer) som i varje enskilt fall kan agera ”second opinion” vid t.ex. publicering av pressmeddelanden” säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration.

 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Daktuella undersökningstillstånden är guld-och kopparprojekten Purnu och Jorbojokki ca 15-20 km söder om Bolidens Aitik gruva samt guldprojektet Middagsberget beläget ca 2 km väster om Vindelgransele eller ca 4 km från den redan godkända Bearbetningskoncessionen Vargbäcken. Provbrytning planeras i Vargbäcken så fort den inlämnade MKB ansökan godkänts av Länsstyrelsen i Umeå. Se pressmeddelande.
Ytterligare detaljerade beskrivningar om ovanstående projekt återfinns på Botnia Explorations hemsida. 
”ÅF Infrastruktur AB med ÅF Mining ser fram emot att tekniskt stödja Botnia Exploration i kommande projekt. ÅF med ca 4500 medarbetare har idag ca 400 personer med gruvteknisk kompetens och utför redan idag omfattande konsultarbeten bl.a. åt LKAB och Boliden. ÅF satsar nu på tidiga skeden dvs. Juniorbolag. Vi har de resurser och kompetenser som är nödvändiga för att klara av de mål som Botnia Exploration har satt upp. Vi ser fram emot ett långvarigt och gott samarbete” säger Kennert Röshoff, Docent, ÅF Mining.
”Genom detta samarbetsavtal med ÅF är det min förhoppning att snabba upp ansökningsprocessen att söka nya Bearbetningskoncessioner och därmed tidigareläggare provbrytningar i respektive område. Jag anser att tidsvinsterna är mycket viktiga med tanke på de höga guld-och mineralpriser vi har för närvarande. Det är min uppskattning att en tidsvinst av 2-3 år kan göras genom detta avtal. En ytterligare viktig del i samarbetet med ÅF är också att Botnia på detta sätter får tillgång till de av Svemin ackrediterade personer (Kvalificerade personer) som i varje enskilt fall kan agera ”second opinion” vid t.ex. publicering av pressmeddelanden” säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration.
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.co

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv