Pressmeddelande: Botnia Exploration tillförs 2,6 MSEK genom avslutad nyemission

Botnia Exploration AB, har avslutat en nyemission av aktier genom vilken bolaget tillförs ca 2,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen skall huvudsakligen användas för att finansiera fortsatt prospektering och utvärdering av utvalda prioriterade projekt, samt förberedelser inför marknadsnotering av bolagets aktie under hösten 2009.

Sammanlagt tecknades 102 aktier i emissionen varav 81 aktier genom kontant betalning och 21 aktier genom kvittning av fordran avseende borrtjänster. Totalt motsvarar tecknade aktier ett kapitaltillskott om 2.550.000 kronor varav 2.025.000 kronor tillförs bolaget i kontant likvid. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 119.000 kronor fördelat på 1.190 aktier.  

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil. +46-705 431 605 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com.

Ladda hem pressmeddelandet som PDF.

Publicerad i Nyhetsarkiv