Pressmeddelande: Emissionen övertecknad med cirka 15 MSEK

I tisdags, den 30 november 2010, avslutades teckningstiden i Botnia Exploration Holding AB:s (publ) företrädesemission. Nyemissionen blev övertecknad med cirka 15 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 204 856 101 aktier och Botnia tillförs därmed cirka 31 MSEK före emissionskostnader. Beaktat den höga teckningsgraden med stöd av teckningsrätt (96,5 %) är det endast ett fåtal personer som har tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt som kommer att tilldelas aktier. Ingen tilldelning sker till garantitecknare.

Teckning i emissionen:

Cirka 96,5 procent av emissionsvolymen – motsvarande 197 782 425 aktier – tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 51,3 procent – motsvarande 105 053 861 aktier – tecknades utan stöd av företrädesrätt. VD Bengt Ljung, Torbjörn Grahn och styrelseledamot Maria Lilja har tecknat för hela sina respektive innehav. Beaktat den höga teckningsgraden är det endast ett fåtal personer som har tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt som kommer att tilldelas aktier. Ingen tilldelning sker till garantitecknare.

Handel med BTA:

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2010.

Antal aktier och aktiekapital:

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Botnia att uppgå till 682 853 675 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 414 268,375 SEK.        

VD Bengt Ljung kommenterar:

”Vi är oerhört glada över utfallet av emissionen och det stora intresse som visats för Botnia. Med det kapital som tillförs kan vi nu finansiera provbrytningen i Vargbäcken och andra planerade prospekteringsinsatser. Provbrytningen är planerad att påbörjas omgående efter Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, som lämnas in nu i dagarna efter en mindre komplettering. Enligt våra beräkningar har denna provbrytning potential att ge Botnia ett finansiellt överskott som är planerat att användas för vidareutveckling av Vargbäcken och våra andra närliggande projekt. Därmed har vi nu kommit ett steg närmare vår målsättning att kunna börja generera intäkter under hösten 2011.”

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv