Pressmeddelande: Flaggningsmeddelande – Hansa Resources har minskat sitt ägande

Hansa Resources Limited har – utanför börsen – genomfört en försäljning av aktier i Botnia Exploration Holding AB (publ) till ett fåtal investerare. Hansas ägande uppgick före försäljningen till 118 908 040 aktier (cirka 17,2 %) och efter försäljningen uppgår Hansas ägande till 61 849 217 aktier (cirka 8,9 %).

Tilläggsköpeskilling:
Hansa har rätt till tilläggsköpeskilling för det fall Botnia erhåller miljötillstånd (MKB) avseende bearbetningskoncessionen Vargbäcken. En del av tilläggsköpeskillingen utgörs av 118 908 039 nyemitterade aktier i Botnia.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv