Pressmeddelande: Höga silverhalter i Forsheden

(Aktietorget: BOTX) Som angetts i tidigare pressmeddelande har blockfynd innehållande basmetaller påträffats i Forsheden området. Analyser av dessa block har nu erhållits. Dessa analyser visar att förutom höga zink- och blyhalter uppträder även silver med höga halter. (200g/ton). Detta kan jämföras med ett guldvärde av ca 3 g/ton.

Forshedens betydelse i projektportföljen ökar kraftigt. Inom kort planeras geofysisk markmätning samt därefter diamantborrning.

Utöver Bearbetningskoncessionen Vargbäcken, som redan är beviljad fram till 2028, förbereds ansökningar av projektet. Middagsberget, längs guldlinjen samt Purnu och Jorbojokki i Gällivare kommun. (Middagsberget ingår i undersökningstillståndet Stenberget nr.3). Alla dessa projekt är uppborrade och förberedda för ansökningar.

Efter borrningarna i Forsheden kommer Forsheden att läggas till som en potentiell kandidat till ett Bearbetningskoncessions projekt.
Detta innebär att vi kommer att inneha minst 5 stycken bearbetningskoncessioner av guldprojekt under slutet av 2011. Med dagens höga guldpriser planeras därför provbrytningar och testanrikningar i likhet med Vargbäcken och därmed få ett kontinuerligt flöde av ett positivt ”cash-flow” från dessa bearbetningskoncessioner. Alla projekten ligger infrastrukturellt rätt till med närhet till befintliga anrikningsverk.
Vad gäller Vargbäckenprojektet är vi inne i slutfasen av vår ansökan till MKB. Parallellt sker tätborrning av fyndigheten för optimering av den planerade provbrytningen som beräknas påbörjas vid årsskiftet.  Nära diskussioner förs med entreprenör för brytningen samt med gruvbolag för den planerade provanrikningen.

”De senaste analyserna av Forsheden blocken med höga halter av silver, bly och zink är ett mycket glädjande komplement till de höga guldhalterna som vi tidigare informerat om. Forsheden seglar mer och mer upp som en spännande dark-horse i vår projektportfölj”
, säger Bengt Ljung VD i Botnia Exploration.
En bakgrundsbeskrivning till genombrottet i Forsheden beskrivs närmare på: http://botniaexploration.com/projekt/forsheden-2010-06-19

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com
Publicerad i Nyhetsarkiv