Pressmeddelande: Kompletterande borrningar i Fäbodtjärn visar stora mängder fritt guld

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB har genomfört kompletterande borrningar i Fäbodtjärn som ger en ännu tydligare bild av mineraltillgången. Fyndigheten bedöms nu innehålla totalt 196 kton varav 111 kton med en genomsnittlig guldhalt på 8,5 gram per ton i den högre klassen Indikerad mineraltillgång mot tidigare Antagen. Guldet uppträder huvudsakligen som fritt guld och preliminära anrikningstester utförda av Luleå Tekniska Universitet visar att stora delar av guldet går att utvinna gravimetriskt.

– Hela 57 procent klassas nu som indikerad mineraltillgång. Det är ett mycket glädjande resultat och innebär att vi ser positivt på att starta brytningen så snart alla tillstånd är på plats. Den ansökan om bearbetningskoncession som vi lämnade till Bergsstaten strax före midsommar i år kommer nu att kompletteras med denna bedömning. Det är vår absoluta ambition att Botnia ska bli ett föredöme för småskalig gruvbrytning i Sverige, säger Bengt Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB.

Bedömningen av mineraltillgången i Fäbodtjärn har gjorts av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, oberoende konsult och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP), i samarbete med Botnias egna QP-kvalificerade geologer Frank van der Stijl och Mattias Fackel.

– Utöver den goda nyheten att företagets prospekteringsinsatser har resulterat i ökad kännedom om geologin så är geometrin hos fyndigheten också stabil och förutsägbar. Mineraliseringen finns där vi förväntar oss att den ska vara. Detta faktum underlättar framtida gruvplanering, säger Per-Erik Lindvall styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB.

En preliminär brytningsplan som upprättats av Botnia visar att fyndigheten har potential att utvinnas ekonomiskt. En driftsatt gruva kan ha en beräknad livslängd på sju-åtta år.

– Den här typen av guldfyndighet har normalt ett stort djupgående. Med tanke på den uppdaterade mineraltillgången i Fäbodtjärn, där det genom ny kärnborrning varit möjligt att öka andelen indikerad mineraltillgång i de övre delarna av fyndigheten, finns det en stor potential att också förtätad borrning mot djupet kommer att ge positiva resultat. Jag bedömer därför möjligheterna som mycket goda att väsentligt öka både antagen och indikerad mineraltillgång mot djupet genom gruvprospektering i samband med att driften startar i Fäbodtjärn, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi på Luleå Tekniska Universitet och styrelsemedlem i Botnia Exploration Holding AB.

 

Fakta om den kompletterande borrningen

Botnia har genomfört ett kompletterande kärnborrningsprogram som omfattar 13 hål på totalt 1336 meter och kan nu presentera en uppdaterad bedömning av mineraltillgången i Fäbodtjärn. Fyndigheten bedöms innehålla 111 kton med en genomsnittlig halt av 8.5 g/t Au i klassen Indikerad samt 85 kton med en genomsnittlig halt av 5.9 g/t Au i klassen Antagen mineraltillgång.

Guldmineraliseringen i Fäbodtjärn uppträder i en nära nord-syd strykande kontinuerlig kvartsgång vars bredd varierar mellan 0,5 och 3 meter, gången stupar cirka 55 grader mot väst. Gången har spårats cirka 160 meter i strykningsriktningen och kan följas cirka 300 meter mot djupet. Kvartsgången ligger intill kontakten mellan en diorit och metasediment. Guldet uppträder huvudsakligen som fritt guld. Preliminära anrikningstester utförda av Luleå Tekniska Universitet visar att stora delar av guldet går att utvinna gravimetriskt.

Samtliga analyser är utförda av det ackrediterade laboratoriet ALS Global med Fire Assay, metod Au-AA26, som i vissa fall kompletterats med Au-GRA22.

En blockmodell som följer kvartsgången har skapats, blocken har storleken 8*8*2m, med sub-block ner till 1/4 sidlängd för att bättre passa gångens geometri. Halten i blocken har beräknats med Kriging. Kompositeringen är gjord i 0,5 meters sektioner och en top-cut på 20.00 g/t Au har använts. Cut-off för modelleringen har varit 0,0 g/t Au, det vill säga att icke mineraliserade inneslutningar har tillåtits späda mineraliseringen. Densiteten har satts  till 2,67 ton/m3, baserat på densitetsbestämningar av prover från borrkärnor.

 

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv