Pressmeddelande: Lovande anrikningsförsök av Fäbodtjärns kvartsgång på LTU

Styrelsen för Botnia Exploration beslutade i våras att undersöka egenskaperna i Fäbodtjärns guldmineralisering med enbart gravimetrisk anrikning och utan anrikning med några kemiska tillsatser. I och med Fäbodtjärns påvisade höga guldhalter är det sannolikt att anrikning skulle kunna genomföras med gravimetriska metoder. En sådan process skulle kraftigt kunna reducera kostnaderna per ton, men också i framtida investeringar i anrikningsverk.

Botnia Exploration gav därför MiMeR, Avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU, i uppdrag att utföra orienterande försök i syfte att våtmekaniskt upparbeta en guldmineralisering i kvartsblock. Försök har gjorts med separation i en så kallad Knelson-separator för att fastställa möjliga utbyten och med skakbord för att undersöka vilka halter som är möjliga att uppnå. Båda dessa metoder är ”gravimetriska” och använder guldets egenskap med dess densitet som är så mycket högre än det omkringliggande berget. 

En provpost på ca 53 kg har provanrikats vid MiMeR. Den har först krossats extra fint till mindre än 1 mm. Resultaten visar att med endast extrem finkrossning i kombination med enkel våtmekanisk anrikning är det möjligt uppnå 60 % utbyte av guld till ett koncentrat med mer än 100 g/ton Au.
Försöken bekräftar att guldhalten i kvartsblocken är i genomsnitt ca 14 g/ton. Avfallshalten i de utförda försöken blev 6,2 g/ton Au. Detta är högt och fortsatta försök med malning av materialet följt av förnyad anrikning kommer att kunna öka utbytet.
En Knelson-separator är en satsvis arbetande skålcentrifug, som används för att fånga upp små mängder av tungt och fint material, t ex guld. Vanligen upparbetas koncentratet på ett skakbord för att höja halten. Skakbordet är ett fram- och återgående bord som i en vattenfilm skiljer mellan tunga och lätta mineral.
”Resultaten är mycket glädjande och kan direkt jämföras med resultat som redovisats i GeoVistas rapport och PM den 18 juni. Provbrytningen av Fäbodtjärn planeras att utföras med en enkel rörgrav och ett tonnage av ca 8 000 ton. Vi har kalkylerat med en guldhalt av 5 g/t eller en produktion av ca 40 kg guld. Med de visade resultaten på LTU kan vi se fram emot en intressant provbrytning, förhoppningsvis under sommaren 2015 under förutsättning att alla tillstånd är godkända av Länsstyrelsen och andra sakägare”, säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration Holding AB
”Jag anser att den förhållandevis höga avfallshalten motiverar ytterligare undersökningar, där malmen först grovmals och sedan körs på Knelson-separator och skakbord igen. Fortfarande kommer inga kemikalier behövas i anrikningen”, säger Docent Bertil Pålsson vid MiMeR
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Phone: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration gav därför MiMeR, Avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid LTU, i uppdrag att utföra orienterande försök i syfte att våtmekaniskt upparbeta en guldmineralisering i kvartsblock. Försök har gjorts med separation i en så kallad Knelson-separator för att fastställa möjliga utbyten och med skakbord för att undersöka vilka halter som är möjliga att uppnå. Båda dessa metoder är ”gravimetriska” och använder guldets egenskap med dess densitet som är så mycket högre än det omkringliggande berget. 

En provpost på ca 53 kg har provanrikats vid MiMeR. Den har först krossats extra fint till mindre än 1 mm. Resultaten visar att med endast extrem finkrossning i kombination med enkel våtmekanisk anrikning är det möjligt uppnå 60 % utbyte av guld till ett koncentrat med mer än 100 g/ton Au.

Försöken bekräftar att guldhalten i kvartsblocken är i genomsnitt ca 14 g/ton. Avfallshalten i de utförda försöken blev 6,2 g/ton Au. Detta är högt och fortsatta försök med malning av materialet följt av förnyad anrikning kommer att kunna öka utbytet.

En Knelson-separator är en satsvis arbetande skålcentrifug, som används för att fånga upp små mängder av tungt och fint material, t ex guld. Vanligen upparbetas koncentratet på ett skakbord för att höja halten. Skakbordet är ett fram- och återgående bord som i en vattenfilm skiljer mellan tunga och lätta mineral.

”Resultaten är mycket glädjande och kan direkt jämföras med resultat som redovisats i GeoVistas rapport och PM den 18 juni. Provbrytningen av Fäbodtjärn planeras att utföras med en enkel rörgrav och ett tonnage av ca 8 000 ton. Vi har kalkylerat med en guldhalt av 5 g/t eller en produktion av ca 40 kg guld. Med de visade resultaten på LTU kan vi se fram emot en intressant provbrytning, förhoppningsvis under sommaren 2015 under förutsättning att alla tillstånd är godkända av Länsstyrelsen och andra sakägare”, säger Bengt Ljung VD Botnia Exploration Holding AB

”Jag anser att den förhållandevis höga avfallshalten motiverar ytterligare undersökningar, där malmen först grovmals och sedan körs på Knelson-separator och skakbord igen. Fortfarande kommer inga kemikalier behövas i anrikningen”, säger Docent Bertil Pålsson vid MiMeR

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Tel: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv