Pressmeddelande: Lovande blockfynd indikerar ny guldmineralisering

Botnia ringar in nytt potentiellt område genom nya analysresultat från sommarens prospekteringsinsatser sydväst och väst om de kända guldfyndigheterna vid Fäbodliden C och Middagsberget. Dessa resultat stärker indikationerna för denna nya potentiella guldförekomst.

Botnia Explorations prospekteringsteam har under sommaren och våren fokuserat sina aktiviteter på att ytterligare kartlägga utsträckningen av stråken med mineraliserade block inom Botnias undersökningstillstånd Stenberget nr. 3, Granselliden nr. 3 och Forsheden nr. 1. Många nya blockletningsfynd med guldhalter över 5 g/t och i ett fall som högst med 118 g/t indikerar tillsammans med ett flertal sedan tidigare kända fynd en ”svans” av mineraliserade block över ett avstånd av minst 6 km mellan Fäbodliden C i norr och Forsheden i söder. Exponeringsgraden av berggrunden i området är begränsad och Botnia har därför beslutat att i närtid genomföra en omfattande och detaljerad geokemisk analys av bottenmorän längs den mest signifikanta delen av den potentiella nya fyndigheten.
 
En evaluering av denna geokemiska information förväntas bli till grund för ett senare beslut om testborrning av den nya potentiella guldfyndigheten.

”Botnias prospekteringsteam anser att denna säsong varit den mest resultatgivande under Botnias tid som prospekteringsbolag. Det visar att prospektering med hjälp av blockletning fortfarande är ett utmärkt komplement till geofysiska metoder. Vi ser med tillförsikt fram emot hösten och vårt intensiva arbete i Vindelgranseleområdet”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv