Pressmeddelande: Lovande resultat av bottenmoränprovtagning i Vindelgranseleområdet

(AktieTorget: BOTX). Alla analysresultat från vinterns omfattande bottenmoränprovtagning i västra Vindelgransele är nu mottagna från laboratoriet. Ett flertal prover tagna söder om Fäbodtjärn (Fäbodliden C) och söder om Middagsberget innehåller förhöjda halter av guld och av andra ämnen indikativa för guldmineralisering.

Provtagningen planerades i Jägarliden, Åströms och Forsheden, tre områden med många intressanta blockfynd.  Med bottenmoränprovtagningen vill Botnia avancera uppslagen med guldförande block till borrobjekt.

En del av moränprovtagningen gjordes över två kända mineraliseringar, Fäbodtjärn (Fäbodliden C) och Middagsberget, för att testa och kalibrera provtagningsmetoden. På ett flertal platser i Jägarlidenområdet har guldhalter påträffats i moränen som är jämförbara med eller överstiger halterna vid referensplatserna. De högre guldhalterna i bottenmoränen uppträder i relativt tunt moräntäcke i två områden. Ett område 1 km söder om Fäbodtjärn (Fäbodliden C) och ett annat område 1 km söder om Middagsberget. Halterna i moränen i de här nya uppslagen är i storleksordningen 0.05-2.78 g/ton Au över sträckor upp till 400 m, med 5 prover över 0.1 g/ton och 17 prover över 0.05 g/ton Au.

Bottenmoränprovtagningen utfördes av en entreprenör specialiserad på provtagningsmetoden. En genomflödesprovtagare driven av en topphammarborr samlade provet från rätt djup i moräntäcket. Provtagaren av genomflödestyp driven av en topphammarborr var monterad på en terränggående bandvagn. Drygt 350 prover från den understa delen av moräntäcket samlades in från djup mellan 1 och 14 meter. Proverna är tagna med 50 m avstånd längs linjer separerade med 100 m. Analysen, gjord av ett ackrediterat laboratorium, utfördes på finfraktionen av moränprovet. Provtagning och provberedning utfördes enligt beprövade och internationellt accepterade metoder inklusive standardprover för kvalitetskontroll av analysresultat.

Inget av de områden med förhöjda halter av guld som moränprovtagningen visar är tidigare testade med kärnborrning och få hällar är kända i området. Informationen om den lokala geologin utökas nu med täta geofysiska mätningar så att en uppföljning med kärnborrning kan planeras i detalj.

”Det känns mycket spännande att vi nu närmar oss moderklyften till eventuellt två nya mineraliseringar i Vindelgranseleområdet och att vår satsning på bottenmoränprovtagning gett så lyckade resultat. Nästa steg i dessa två områden blir nu att planera för undersökningsborrningar med förhoppningen om att finna moderklyften”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

Publicerad i Nyhetsarkiv