Pressmeddelande: Norrlandsfonden investerar långsiktigt i Botnia Exploration Holding AB

(AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 13 juni 2014 har Botnia Exploration ingått en överenskommelse om en finansieringslösning bestående av ett brygglån kombinerat med en riktad emission av totalt 5 000 000 aktier till ett fåtal av bolagets huvudägare. Förutom dessa huvudägare har också Norrlandsfonden beslutat att delta som finansiär av såväl ett brygglån av 1,5 MSEK samt ett konvertibelt lån av 1,5 MSEK eller sammanlagt 3,0MSEK.

Innehavaren av det konvertibla skuldebrevet äger rätt att fram till och med den 2020-12-31, påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet.

Konverteringskursen är 0,80 kronor och är räntefritt och med en löptid fram till 2020-12-31

”Det är mycket glädjande för Botnia Exploration Holding AB och våra aktieägare att denna finansieringslösning kunnat komma till stånd. Genom Norrlandsfondens val att delta med en långsiktig konvertibel lösning känns mycket positivt och visar på ett stort förtroende för vårt bolag. Enligt våra planer kommer provsprängningen i Fäbodtjärn att generera ett positivt kassaflöde redan under sensommaren 2015 varför finansieringslösningen är mycket gynnsam för Botnia Exploration och säkerställer våra planer att omgående färdigställa arbetet med ansökningar för provbrytningen till Länsstyrelsen. Detta arbete har påbörjats och utförs av Vatten-och Markbyrån AB i Luleå”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

”Botnia Exploration är ett företag med tydlig strategi och bra management. Den nu aktuella provbrytningen av Fäbodtjärn har stora möjligheter att uppvisa god lönsamhet och kommer att stärka företaget inför kommande satsningar”, säger Petter Alapää, Företagsanalytiker Norrlandsfonden

 

(AktieTorget: BOTX).
För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv