Pressmeddelande: Nya undersökningstillstånd med Sällsynta Jordartsmetaller godkända

Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ), kan meddela att Bergsstaten godkänt fyra nya undersökningstillstånd av metallerna kallade Sällsynta Jordartsmetaller (REE).

De fyra tillstånden, Stenkulla, Lövnäs, Ötjärnen och Utterbänningen ligger också i Bergslagsområdet i likhet med de tidigare godkända undersökningstillstånden Galtabo och Darsbo. Vad gäller undersökningstillstånden Galtabo, Stenkulla och Lövnäs, alla belägna i Örebro län, finns så kallade historiska analyser. Dessa har utförts av SGAB på uppdrag av Nämnden för Statens Gruvegendom (NSG) under 1991. Tre av våra godkända undersökningstillstånd (Ötjärnen, Utterbänningen och Darsbo) ligger i förlängningen av det välkända Riddarhyttefältet. Bland annat har det världsbekanta mineralet Bastnäsit (CeFCo3) fått sitt namn från detta område. 

Prospektering är planerad att genomföras under våren/sommaren 2011 varefter analysering kommer att utföras.  

”Helt klart ser vi Sällsynta Jordartsmetaller och Volfram som utmärkta komplement till prioriteringen av guld i vår produktportfölj. Som redovisats i internationell press, har intresset för Sällsynta Jordartsmetaller ökat kraftigt på senare tid. Av detta skäl för Botnia diskussioner med svenska och utländska intressenter”, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration
Tel. mobil +46-70 543 16 05
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

 

 

 

Publicerad i Nyhetsarkiv