Pressmeddelande: Nytt guldfynd

Botnia Exploration Holding (BOTX) kan meddela att bolaget funnit två block av potentiella guldmineraliseringar nordost om Vargbäcken, inom Botnias tidigare godkända undersökningstillstånd.

Veckans arbete beskrivs av bolagets geologer som ytterligare ett genombrott. Som tidigare har informerats om på Botnias hemsida www.botniaexploration.com och i pressmeddelande, har bolaget en bearbetningskoncession godkänd fram till år 2028 av projektet Vargbäcken. Miljökonsekvens-beskrivning (MKB) och ansökan om godkännande om provbrytning behandlas för närvarande av Länsstyrelsen.

Parallellt med detta arbete pågår prospekteringsarbetet intensivt och just nu förbereds arbetet på att ansöka om ytterligare fyra till fem bearbetningskoncessioner som senare kan följas av nya provbrytningar. Inom undersökningsområdet, i närheten av Vindelgransele, har påträffats hällar med höga halter av guld (5 meter av 8 gram/ton).

”En styrka i våra projekt är att de alla ligger väl till infrastrukturmässigt vilket underlättar en eventuell framtida ekonomisk malmbrytning. Vår vision är att snabbt växa ur den så kallade juniorbolagsgrupperingen och att själva kunna kommersialisera genom att vara aktiva i den operativa verksamheten” avslutar Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

Känd kanadensisk gruv- och finansman invald i Botnia Explorations styrelse

Vid fredagens bolagsstämma invaldes John Nugent från Vancouver, Kanada, som medlem i Botnia Explorations styrelse. John Nugent har en lång erfarenhet som advokat. Utöver detta är denne en mycket erfaren finans- och gruvman med erfarenheter från såväl Nordamerika, Afrika och Europa/Skandinavien. Nugent är ordförande i Hansa Resources Ltd som är listade på Torontobörsen.

I sitt direktsända videosamtal från Vancouver sade John Nugent: ”Att få delta i Botnia Explorations snabba utveckling känns ytterst spännande och stimulerande. Med den starka och professionella styrelse som bolaget har kopplat till projektportföljen om cirka 40 högkvalitativa undersökningstillstånd är jag övertygad om att Botnia snabbt kommer att ta steget från ett juniorbolag till inkomstdrivande företag. Detta kommer säkert att visa sig redan i slutet av året när provbrytningar kan påbörjas i Vargbäcken i Guldlinjeområdet i Västerbotten. Med den intressanta mineralgruppering som bolaget lagt fram är det med stor tillförsikt jag också följer utvecklingen av volfram och nickel mineraliseringarna som så väl kompletterar de långt framskridna guldobjekten.”

Vid stämman framförde VD Bengt Ljung följande: ”Att få möjlighet att arbeta med John känns mycket stimulerande. Med John i styrelsen får Botnia en komplett kompetensnivå som väl passar in i de långsiktiga planer som bolaget har. Johns erfarenhet inom området ”Sällsynta Jordartsmetaller” kommer väl till pass då Botnia Exploration nyligen ansökt ett nytt undersökningstillstånd av denna mycket spännande mineraliseringsgrupp. Vi ser att detta ligger rätt i tiden och att det svarar för ett allt ökande behov från high-tech industrin.”

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv