Pressmeddelande: Nytt undersökningstillstånd med volfram godkänt

Botnia Exploration Holding (BOTX) AB (publ), kan meddela att Bergsstaten godkänt undersökningstillståndet Sellmansberget nr 1 beläget i närheten av Storuman i Västerbotten. Detta volfram projekt upptäcktes redan 1977 och diamantborrningar påbörjades 1979 av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Hittills har ca 22 borrhål borrats.

Mineraliseringen består av många intressanta linser men borrningar har hittills bara utförts på ett fåtal av linserna. Historiska beräkningar har utförts av SGU av mineraliseringens storlek och har uppskattats till ca 240 000 ton mineralisering med en halt av 0,22 % WO3 ner till 100 m djup och en cut-off på 0,1 % . Beräkningar med högre cut-off och därmed högre genomsnittshalter kommer att redovisas inom kort.

Ytterligare borrningar planeras av de återstående linserna och anomalierna.

SGU avslutade prospekteringen i slutet av 80-talet när priset på Volfram kraftigt föll på grund av prisdumpning på marknaden. Samtidigt tvingades Sveriges enda volfram gruva Yxsjöberg i Bergslagsområdet att stänga.

”I och med godkännande av detta undersökningstillstånd Sellmansberget, kan vi på allvar fortsätta våra diskussioner med internationella intressenter av våra volframfyndigheter i Sverige. Vårt beslut att knyta Dr. Olle Grinder som expert av metallerna volfram och nickel var ett led i denna inriktning och prioritering av våra strategier. Ett utmärkt komplement till guldprioriteringen i vår produktportfölj”, säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration.

Om volfram

För detaljerad information om metallen volfram hänvisas till Botnia Explorations pressmeddelande publicerat den 2010-03-30.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv