Pressmeddelande: Publicerar film avseende Hansaförvärvet

I samband med att Botnia Exploration Holding AB (publ) fredagen den 19 mars 2010 genomförde det formella förvärvet av kanadensiska Hansa Resources svenska tillgångar har bolaget låtit producera en ny presentationsfilm.

”Produktionen av den nya presentationen är ett första steg i vår långsiktiga plan för att öka kännedomen kring den verksamhet som Botnia Exploration bedriver. Vi har för avsikt att följa upp detta med ytterligare filmer och presentationer runt om i landet”, säger Bengt Ljung, VD, för Botnia Exploration Holding AB (publ).


För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration,  tel. mobil +46-705 431 605, e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

 

Publicerad i Nyhetsarkiv