Pressmeddelande: Stort genombrott i guldfyndigheten Forsheden

(Aktietorget: BOTX) Efter en intensiv prospekteringsperiod under våren har nu resultat av analyser erhållits på mineraliseringen av Botnia Explorations undersökningstillstånd kallat Forsheden. Alla 26 prover är guldanomala. Det rikaste blocket innehåller 19,9 g/ton och 5 prover har halter över 5 g/ton. Det är geologernas uppfattning att Botnia Exploration nu också funnit platsen varifrån guldblocken kommer.

”Helt klart kan fynden och de höga guldanalyserna betecknas som ett stort genombrott och Forsheden projektet seglar nu snabbt upp som kanske Botnias värdefullaste undersökningstillstånd. Området ligger mycket nära Vargbäckenområdet där förberedelse för provbrytning av guld beräknas påbörjas under slutet av 2010. Hela Vindelgranseleområdet har visat sig innehålla många intressanta mineraliseringar som ytterligare förstärkts vårens prospekteringar. Kanske ser vi här starten av ett nytt potentiellt gruvområde i Sverige med Vargbäcken, Middagsberget, Fäbodliden A, B och C och nu Forsheden som högintressanta mineraliseringar”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration

En bakgrundsbeskrivning till genombrottet i Forsheden beskrivs närmare på http://www.botniaexploration.com/projekt/forsheden-2010-06-19

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD, Botnia Exploration, tel. mobil +46-70 543 16 05 eller e-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv