Pressmeddelande: Uppdatering Dragon Mining avtal

Botnia Exploration kan med glädje meddela att Dragon Mining har utnyttjat sin rätt att förvärva 60 % av området Harpsund i enlighet med det avtal som slöts i oktober 2010 mellan Botnia Exploration och det australienska bolaget Dragon Mining Ltd. Detta sker efter att Dragon Mining har spenderat SEK 4.5 miljoner under exklusivitetsperioden enligt avtalet.

Dragon Mining har samtidigt informerat Botnia Exploration att Dragon Mining avser att fortsätta in i den avslutande förvärvsfasen där Dragon Mining har rätt att förvärva ytterligare 20 % av undersökningstillståndet efter utförda prospekteringsinsatser till ett värde av SEK 3 miljoner före 27 oktober 2015.

Området Harpsund ligger i direkt anslutning till Dragon Minings undersökningstillstånd för Svartliden och ligger 4 kilometer nordost om deras befintliga guldgruva och anrikningsverk i Svartliden. De två undersökningstillstånden i området, Harpsund nr 1 och Brokojan nr 2, täcker en yta av 4,423 hektar och består av geologiska kännetecken liknande de som finns i Svartliden guldgruva.

Analyser från undersökningsborrningar har resulterat i flera uppmuntrande resultat inkluderat de tidigare redovisade resultaten 2.0 m @ 14.03 g/t guld, 2.0 m @ 8.90 g/t guld och 1,0 m @ 12,05 g/t guld.

Botnia Exploration ingick detta Harpsund Farm-In och Joint Venture avtal i oktober 2010 med Dragon Mining Ltd. med möjlighet för Dragon att förvärva upp till 80 % av tillstånden i Harpsund området efter utförda prospekteringsinsatser av SEK 7.5 miljoner över 5 år.

”Samarbetet med Dragon Mining är ett viktigt led i Botnia Explorations verksamhet. Utvecklingen i Harpsund har varit mycket positiv och följer de planer och målsättningar som sattes vid tecknandet av avtalet. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete”, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv