Pressmeddelanden


Positivt test av Botnias guldförande kvartsgång i Bolidens smältverk i Rönnskär

Publicerad den 2017-03-23T11:32:33Z

Det första testet av Botnia Explorations guldmineralisering Fäbodtjärn i Bolidens smältverk Rönnskär gav mycket positiva besked. Resultatet tyder på att företagen tillsammans kan ha hittat en alternativ kvartsleverantör för Boliden – och samtidigt utvinna både guldinnehåll och kvarts i Botnias guldfyndigheter i Vindelgranseleområdet i Västerbotten.

Nu fortsätter de kommersiella diskussionerna mellan bolagen. Till sommaren planerar Botnia att starta nästa fas med provbrytning av cirka 8 000 -10 000 ton guldhaltig kvartsmineralisering. Provbrytningstillståndet ger Botnia rätten att bryta totalt 25 000 ton inklusive gråberg..

– Jag är mycket glad över att testet gått så bra. Vi ser långsiktiga affärsmöjligheter för både Botnia och Boliden – och dessutom kan vi bidra till en hållbar utveckling i Västerbotten, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB.

Affärsmodellen innebär att det tonnage som utvinns vid brytning av fyndigheten inte behöver anrikas, vare sig på plats eller i ett externt anrikningsverk, vilket är mycket positivt för Botnia. I stället kan materialet gå direkt från gruvan till ett smältverk där man kan använda kvartsen som slaggbildare och utvinna de mängder guld som tidigare tester har påvisat. Detta innebär både stora besparingar och bättre utbyte av värdemineral.

Den planerade provbrytningen i Vindelgransele ska inledas under försommaren och pågå under cirka två månader. Arbetet bygger på det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015.

Fakta om testet:

Cirka 16 ton guldrik kvartsmineralisering användes som enda slaggbildare i en kopparkonverter där cirka 200 ton järnhaltig skärsten från smältugnen omvandlades till råkoppar. Försökskörningen förlöpte utan problem och de analyser som gjordes visar på fullt normala värden.

Konverterns uppgift är att avlägsna järn och andra föroreningar från kopparsmältan till en slaggprodukt. Den guldrika kvartsgången i Fäbodtjärn har en sammansättning som är idealisk för ändamålet.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.