Pressmeddelanden


Botnias guldförande kvartsgång testas för att användas i Bolidens smältverk i Rönnskär

Publicerad den 2017-02-13T07:39:20Z

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har slutit en överenskommelse med Boliden om att i ett första skede testa 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn i Rönnskärsverken. Vid ett lyckosamt första test är ambitionen att utföra ett större test på cirka 8 000 ton kvarts. För att få fram denna mängd planerar Botnia att sommaren 2017 utnyttja det provbrytningstillstånd som erhölls av Länsstyrelsen 2015.

- Testet blir mycket intressant att följa och kan öppna nya affärsmöjligheter för Botnia Exploration. Om testet utfaller positivt kan det innebära att delar av den planerade gruvproduktionen inte behöver anrikas utan kan gå direkt från gruvan till Bolidens smältverk i Rönnskär, säger Per-Erik Lindvall, styrelseordförande i Botnia Exploration Holding AB.

Avsikten med försöken är att undersöka om Rönnskärsverken kan använda kvartsen från Fäbodtjärn som slaggbildare i sin process. Rönnskärsverken använder idag kvartssand från bl.a. Bornholm men eftersom kvartsen från Fäbodtjärn innehåller guld ses detta som ett intressant alternativ.Botnia har som tidigare meddelat utfört analyser och anrikningsförsök av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn i Vindelgransele. Som redovisats i ett pressmeddelande den 2016-08-17 visade prover från fyndighetens yta höga guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton.

Vid sommarens dikesgrävning togs ett antal block upp från kvartsgången med en sammanlagd vikt av cirka 25 ton. Analyser av dessa block visar att kvartshalterna uppgår till 90 procent. Denna kvartshalt är en acceptabel nivå för smältverksprocessen och dessa block kommer under vecka 7 transporteras till Rönnskär för ett första pilottest.

- Ett positivt resultat i testerna öppnar många möjligheter till framgångsrik guldbrytning i Vindelgransele. Om testet slår väl ut kommer vi att omgående planera för att starta provbrytningen av Fäbodtjärn under sommaren 2017, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelandet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.