Pressmeddelanden


Bergsstatens beslut om Botnias bearbetningskoncession har överklagats av privatperson

Publicerad den 2016-10-12T13:53:47Z

(AktieTorget: BOTX) En överklagan har inkommit till Bergsstaten från en privatperson av Botnia Explorations bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten för vidare bedömning av innehållet i denna överklagan.

Bergmästaren beviljade Botnia Exploration den 6 september 2016 bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1. Vi konstaterar att Bergsstaten har erhållit en överklagan från en privatperson som vi inte betraktar som sakägare.

- Projektets verkliga sakägare, såsom rennäringen och markägare, har valt att inte överklaga. Vi avser att fortsätta med vår ansökan om miljötillstånd för Fäbodtjärn och Vargbäcken enligt plan, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Botnia avvaktar nu vidare besked från Bergsstaten för fortsatt hantering av detta ärende.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration




Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.