Pressmeddelanden


Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär

Publicerad den 2017-07-11T06:30:04Z

(AktieTorget: BOTX). Som tidigare informerats i pressmeddelande den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8 000–10 000 ton. 

Botnia Exploration har beslutat att utnyttja det provbrytningstillstånd som godkändes av Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen år 2015. Tillståndet möjliggör provbrytning av sammanlagt 25 000 ton inklusive guldmineraliseringen samt gråberg. Brytningen planeras att pågå under sommaren 2017 eller den tid som den aktuella samebyn inte bedriver verksamhet i området.

- Det är glädjande att vi kommit till en bra överenskommelse mellan våra bolag och vi ser stora möjligheter med denna unika och innovativa process. Den guldförande kvartsen kan levereras direkt till smältverket utan föregående anrikning, vilket kan innebära både minskade miljökonsekvenser och lägre investeringar för anrikningsutrustning och i avfallsdeponier. Vårt arbete med miljöansökan och MKB fortsätter enligt plan, säger Bengt Ljung VD för Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.