Pressmeddelanden


Botnia Exploration: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier - korrigerad version

Publicerad den 2017-10-23T15:34:49Z

Korrigerad version avseende avstämningsdag: Styrelsen i Botnia Exploration AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara onsdag den 25 oktober 2017. Sammanläggning av aktier 1:5 innebär att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie.


Sammanläggning av aktier

En extra bolagsstämma i Botnia Exploration beslutade den 11 oktober 2017 om sammanläggning av aktier 1:5, innebärande att fem (5) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och Botnia Explorations styrelse har därmed beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdag den 25 oktober 2017.

  • Sista dagen för handel i Botnia Explorations aktie innan sammanläggningen är måndag den 23 oktober 2017.
  • Första dag för handel i Botnia Explorations aktie efter sammanläggning är tisdag den 24 oktober 2017, vilket innebär att aktiekursen från och med den 24 oktober 2017 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Botnia Explorations aktie att byta ISIN-kod från SE0002939892 till SE0010494708 per den 24 oktober 2017.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 115 766 055 till 23 153 211 aktier med ett kvotvärde om 0,75 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 25 oktober 2017. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten fem (5). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, vd – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Läs som pressmeddelande.

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.