Pressmeddelanden


Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter

Publicerad den 2016-06-20T08:01:52Z

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har nu avslutat och utvärderat vinterns prospektering i Vindelgranseleområdet. Målet har varit att finna en eller flera mineraliseringar som gör det möjligt att gå vidare med att söka kompletterande bearbetningskoncessioner i närheten av Fäbodtjärn och Vargbäcken.

– Det är glädjande att våra uppföljningsborrningar i både Fäbodliden A och Fäbodliden B visar höga och lovande guldhalter. Det är intressanta projekt som bekräftar vårt fokus på dessa två områden. Projekten följer den geologiska struktur och fortsättning av den guldmineralisering som finns söderut från Fäbodtjärn i söder och som sträcker sig norrut i riktning mot Vargbäcken på den norra sidan av Vindelälven, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Vinterns program har fokuserats på ett antal delområden i anslutning till bolagets kända guldfyndighet vid Fäbodtjärn där borrningar tidigare visat lovande resultat. Borrningarna startades den 19 februari och avslutades den 4 april 2016. Under denna period genomfördes ett program av 8 diamantborrhål med sammanlagt 1358,5 borrmetrar.

Sammanfattning av borresultaten:

Fäbodliden A:

DDH                                     Från (m)                               Längd             Au g/t*

16FÄBA004                          72,00                                    5,35 m              5,6

                                            Inkluderande:

                                            74,80                                    2,55 m            11,1

16FÄBA005                          84,85                                    3,60 m              0,7

                                            Inkluderande:

                                            84,85                                    1,40 m              1,2

                                            98,25                                    1,20 m              1,5

Fäbodliden B:

DDH                                     Från (m)                               Längd             Au g/t*

16FÄBB006                          129,30                                  2,25 m              1,1

16FÄBB007                          45,40                                    1,00 m              1,2

Lillholmsberget:

DDH 16ÅST004:                    ingen signifikant mineralisering

Jägarliden: 

DDH 16JÄG001 – 003:          ingen signifikant mineralisering

Provtagning i häll visar guldhalter upp till 5 g/t i enstaka berggrundsprov.

*Analysmetod: Au-AA22, ICP-AES, 50 g samples.

Både Fäbodliden A och Fäbodliden B är sedan tidigare kända guldprojekt som undersökts både genom jordavrymning och diamantborrning av dåvarande SGAB i mitten av 1980-talet samt senare av Boliden i Fäbodliden B (bästa resultat i kärnborrhål: 0,7 m med 17,5 g/t Au i hål BOL7 och 0,9 m med 7,2 g/t Au i hål BOL5).

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com


Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.