Pressmeddelanden


Bergmästaren beviljar förlängning av Stenberget nr 3

Publicerad den 2018-02-15T15:13:01Z

Botnia Explorations ansökan om förlängning med 5 år av undersökningstillståndet Stenberget nr 3 har beviljats av bergmästaren och giltighetstiden är nu till och med den 21 november 2022. Detta innebär att Botnia Exploration nu fullt ut kan fokusera på uppstartsarbetet mot en lönsam guldgruva i Fäbodtjärn och Vargbäcken och samtidigt prospektera vidare i närliggande fyndigheter med ambitionen att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner i Vindelgransele.

- Detta är ett väldigt glädjande beslut då Stenberget nr 3 är vårt mest intressanta undersökningstillstånd med flertalet spännande fyndigheter som Fäbodliden A, Fäbodliden B, Fäbodliden C och Middagsberget. Stenberget nr 3 omsluter vår bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 så det innebär att vi nu kan planera in undersökningsarbeten för att försöka påvisa att Fäbodtjärn kan utöka sina mineraltillgångar av guld, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

Enligt minerallagen kan ett undersökningstillstånd som varit gällande i tio år, som Stenberget nr 3, förlängas med sammanlagt högst fem år om vidare undersökningar sannolikt kommer att leda till att bearbetningskoncession meddelas. Bergmästaren bedömer med hänsyn till den geologiska potentialen och Botnia Explorations prospekteringsresultat i området att med vidare undersökningar i området kan det sannolikt leda till att bearbetningskoncession kan meddelas.

- Vi tog för ett par veckor sedan beslutet att återkalla vår överklagan av Granselliden nr 3 med motiveringen att prioritera guldfyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken och de guldfyndigheter som ligger i anslutning till dessa. Därför känns det extra skönt att vi nu fått denna förlängning av Stenberget nr 3. Nu är alla viktiga tillstånd på plats och vi kan därmed sätta full fart för att öka våra guldtillgångar i området med fokus på att utveckla ytterligare bearbetningskoncessioner utöver Fäbodtjärn och Vargbäcken, avslutar Thomas Ljung, VD Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se nyhet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.