Pressmeddelanden


Bergmästaren bedömer att Klaganden saknar talerätt

Publicerad den 2016-10-14T12:03:01Z

(AktieTorget: BOTX) Bergsstaten har lämnat ett yttrande till regeringen avseende det överklagande av bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 som Bergsstaten erhöll från en privatperson.  Bergmästarens bedömning är att Klaganden saknar talerätt varför överklagandet ska avvisas.

Den 6 september 2016 beviljade Bergmästaren bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1. Den 10 oktober erhöll Bergsstaten ett överklagande från en privatperson. Igår den 13 oktober lämnade Bergsstaten sitt yttrande till regeringen där bergmästarens inställning är att överklagandet ska avisas då Klaganden saknar talerätt. Om regeringen bedömer att Klaganden har talerätt och att överklagandet ska prövas anser bergmästaren att Klaganden inte har anfört något som kan utgöra skäl för att upphäva beslutet.

- Vi är mycket glada att Bergsstaten har lämnat sitt yttrande så snabbt efter att de erhållit överklagan. De ger oss en bekräftelse på att vi har utfört vårt arbete på ett bra sätt. I arbetet med vårt miljötillstånd  ska vi fortsätta att utveckla våra relationer med projektets verkliga sakägare, såsom rennäringen och markägare, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Botnia avvaktar nu vidare besked från regeringen för fortsatt hantering av detta ärende.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelande

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.