Pressmeddelanden


Regeringen tar inte upp överklagande till prövning

Publicerad den 2016-11-29T14:53:42Z

(AktieTorget: BOTX) Regeringen har beslutat att inte ta upp till prövning det inkomna överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens Iän. Bergmästarens beslut har därmed vunnit laga kraft.

Regeringen har i beslut den 24 november 2016 bestämt att inte ta upp till prövning det överklagande som inkommit till följd av beviljad bearbetningskoncession.

Regeringen konstaterar i sitt beslut att klaganden inte företräder en sådan ideell förening eller annan juridisk person som får överklaga bergmästarens beslut om bearbetningskoncession. Inte heller i övrigt har framkommit något som visar att beslutet angår klaganden på ett sådant sätt att denne har rätt att överklaga det. Överklagandet kan därför inte tas upp till prövning.

Regeringsbeslut I 1

2016-11-24

N2016/06411/FÖF 

- Vi är mycket glada över regeringens snabba hantering av detta ärende. Beslutet är såklart väldigt positivt för Botnia men det ger även en signal till hela den svenska gruvnäringen att det finns en ljus framtid. Arbetet med vår miljötillståndsansökan kan nu fortsätta med oavbruten kraft och som vi sagt tidigare ska vi fortsätta att utveckla våra relationer med projektets sakägare, såsom rennäringen och markägare, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.


Se pressmeddelandet

Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration
Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.