Private Placement

Den PP som nyligen gjorts och avslutades den 2 juli övertecknades med 10% och tillför bolaget 2,2 mkr kontant

Den PP som nyligen gjorts och avslutades den 2 juli övertecknades med 10% och tillför bolaget 2,2 mkr kontant. Likviden kommer att användas för kompletterande diamantborrningar och annan geologisk undersökning. Detta kommer att ske på prioriterade projekt så som exempelvis Råneträsket vilket framgår av projekt beskrivningen.

Publicerad i Nyhetsarkiv