Bjurbäcksliden nr 2

Undersökningstillstånd Bjurbäcksliden nr 2 (3 935 Ha): Giltig till och med 2021-03-17

Detta område innehåller, förutom guld, intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.