Storforsen nr 6

Vindelgranseleområdet. Block med >5g/t Au i Åströms och Forsheden kan nu knytas till ett område i Storforsen nr 6. Det nya målområdet bildar tillsammans med det tidigare Jägarlidenområdet fokus för vinterns borrning. Notera läget för häll med 9.7g/t Au.

Undersökningstillstånd Storforsen nr 6 (404 Ha): Giltig till och med 2021-04-01.

Detta område innehåller, förutom guld, intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.