Stormyran nr 3

Undersökningstillstånd Stormyran nr 3 (680 Ha): Giltig till och med 2021-01-13

Detta område innehåller, förutom guld, intressanta uppslag av silver, bly, zink och koppar.