Resultat från Borrningar i Vindelgranseleområdet bekräftar höga guldhalter

Resultaten från nya borrningar i Vindelgranseleområdet bekräftar att området är högintressant ur guldsynpunkt. Framförallt borrningarna i Fäbodliden C har träffat zoner med höga guldhalter (bästa träffar 20,6 g/t över 3,95 meter och 32 g/t över 0,90 meter). Borrningarna i Fäbodliden A och B bekräftar också en guldmineralisering över ett större område. Målsättningen att påvisa Vindelgranseleområdet som ett framtida gruvområde växer med dessa resultat sig starkare. Botnia Exploration kommer därför att fortsatt fokusera på att avgränsa mineraliseringarna i området med avsikt att kunna presentera en malmberäkning för området.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv