Lastning fortsätter

5 september 2017 – Sidoberget (sedimentet) bortsprängt.