Stor satsning i Vindelgransele!

Botnia Explorations prospekteringsarbete i Vindelgransele under våren och sommaren har gett mycket positiva resultat. Styrelsen har därför beslutat att företagets prospektering skall koncentreras till Vindelgranseleområdet. Detta sker samtidigt som provbrytningen i bearbetningskoncessionen Vargbäcken inleds.

Prospekteringsarbetet vid de undersökningstillstånd som Botnia Exploration har i Vindelgransele-området har gett fynd av häll och block innehållande förutom guld även silver, zink och bly. De positiva resultaten gör att företaget beslutat att intensifiera prospekteringsarbetet i området. Planer för undersökningsborrningar är under utarbetande. Styrelsens beslut att koncentrera guldletningen till Vindelgransele innebär att nu inleds en intensiv prospektering i området under resten av 2011 och under 2012. Detta får också till följd att ett flertal undersökningstillstånd utanför fokusområdet kommer att återlämnas till Bergsstaten.

Samtidigt går startskottet för provbrytningen i bearbetningskoncessionen Vargbäcken, som ju också ligger i Vindelgransele. Där kan, enligt Länsstyrelsens tillstånd, brytas 65000 ton guldmineralisering och gråberg.

Till platschef för Vargbäckenprojektet har utsetts Arne Jansson, tidigare verksam inom Nobel-gruppen, senast som VD för Dyno Nobel i Zimbabwe. Ett platskontor har öppnats i Vindelgransele. Det kontrollprogram för miljön som provbrytningstillståndet föreskriver har påbörjats. Avtal har slutits med bergentreprenörer för sprängning, lastning och transport. Tidigare har tester utförda hos anrikningslaboratoriet MINPRO i Stråssa visat att materialet från fyndigheten ger höga utbyten både med lakning såväl som med flotation. Förhandlingar pågår för närvarande med närliggande gruvor om anrikningen.

”Det är glädjande att Vargbäckenprojektet nu går igång med full kraft. Det innebär att företaget nu förväntas få intäkter som kan användas för fortsatt intensiv prospektering. Prospekteringsarbetet i Vindelgransele har varit mycket framgångsrikt under våren och sommaren. Detta har lett till styrelsebeslutet att koncentrera företagets prospektering till Vindelgranseleområdet och är ett stort steg i Botnia Explorations utveckling!” säger Bengt Ljung, VD för Botnia Exploration Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv