Stort intresse för Botniadagarna 2016 i Vindelgransele

vindelgransele_botniadagarna_2016Årets upplaga av Botniadagarna den 4 oktober lockade över 45 deltagare till Vindelgransele i Västerbotten. Aktieägare och andra intresserade fick då med egna ögon se Botnia Explorations olika guldfyndigheter och veta mer om bolagets planer på gruvbrytning.

Ett av stoppen var Fäbodtjärn som ligger vid Vindelälvens södra sida. Där har Botnia fått bekräftat att guldfyndigheterna går ända upp till ytan. Proverna visar guldhalter på över 25 gram per ton och det innebär att Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges och regionens rikaste guldfyndigheter.

Deltagarna besökte också Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Malå. Där förvaras över tre miljoner meter borrkärnor, lika med ¾ varv runt jordklotet, från mer än 19 000 borrhål arkiverade från hela Sverige – inklusive borrkärnor från Botnias olika fyndigheter.

Ett annat uppskattat besök gjordes på ALS-laboratoriet i Malå där borrproverna från Botnias fyndigheter bearbetas och analyseras.

Dessa analyser ger ytterligare indikationer på att Vindelgranselområdet har mycket stor potential. Pär Weihed, professor på Luleå Tekniska Universitet och styrelseledamot i Botnia, föreläste om djupmalmer i regionen och berättade bland annat att det finns mycket stora mängder i Sverige som nu kan brytas med lönsamhet tack vare småskalig gruvbrytning.

Två andra föredragshållare var professor Erik Forsberg som föreläste om guldanrikning och Thomas Lindholm, partner och kvalificerad person på Geovista, som berättade mer i detalj om värderingen av Fäbodtjärn.

Ett stort tack till alla som deltog på Botniadagarna – hoppas att vi ses igen 2017!

Här finns presentationerna från Botniadagarna 2016:
Guld_Eric_Forssberg
vardering-av-fabodtjarn_thomas_lindholm
orogena-guldmalmer_par-weihed

Botniadagarna i bilder:

Publicerad i Nyhetsarkiv, Okategoriserade