Svenska guldprojekt

Som tillkännagivits i pressmeddelande daterat den 19 januari 2010, har Botnia Exploration ingått avsiktsförklaring med Hansa Resources Limited avseende förvärv av ett antal långt framskridna guldprojekt.

Läs mer om dessa projekt i presentationen Swedish Gold Projects.

Publicerad i Nyhetsarkiv