Synligt guld i borrkärnor ger Botnia råg i ryggen

Sambandet att ekonomisk utveckling kräver metaller ger i sig stora möjligheter för Sverige utifrån landets tradition och geologiska förutsättning. Läs om branschens möjligheter och utmaningar här i Dagens Industris bilaga Natural Resources.

Publicerad i Nyhetsarkiv