Uppdatering Dragon Mining avtal

(AktieTorget: BOTX) Dragon Mining kommer att gå vidare till den första förvärvsfasen i det avtal gällande undersökningstillståndet Harpsund som slöts förra året mellan Botnia Exploration och det australienska bolaget Dragon Mining Limited. Detta sker efter att Dragon Mining har spenderat SEK 1.5 miljoner under perioden av exklusivitet enligt avtalet.

Resultat från en detaljerad flygburen magnetisk mätning över den norra delen av Harpsund tillståndet, tillsammans med geologisk kartering har hjälpt till att identifiera ett antal intressanta områden.

Program planeras för närvarande för att följa upp de positiva resultat, inkluderat 2.0 m @14.03 g/t guld, som erhölls vid det grunda borrprogram som utfördes vid Sjöliden i våras.

Undersökningstillståndet Harpsund ligger i direkt anslutning till Dragon Minings undersökningstillstånd för Svartliden och ligger 4 kilometer nordost om deras befintliga guldgruva Svartliden. För närmare information om avtalet hänvisas till pressmeddelande daterat 28 oktober 2010.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv