Uppmuntrande borresultat i Harpsund

Botnia Exploration och Dragon Mining har nu glädjen att meddela att uppmuntrande resultat har erhållits från de första 5 borrhålen av ett planerat borrprogram av 14 hål med sammanlagt 403 meter. Hittills har enbart relativt grunda borrhål utförts i området Sjöliden, befintligt inom Harpsundstillståndet. Sammanlagt planeras 14 borrhål att utföras i denna första borrperiod.

Borresultaten visar en guldmineralisering av 2,0 m bredd med 14,03 g/t guld inom en bredare guldanomali zon av 20 m med 1,54 g/t. Zonen startar vid ytan.

Tillgängliga resultat redovisas i Tabell 1 och ytterligare resultat från återstående 9 borrhål förväntas att redovisas inom de närmaste veckorna. Så fort dessa resultat inkommit kommer planering av ytterligare aktiviteter att ske. En detaljerad flygburen magnetmätning har dessutom påbörjats inom Harpsund området och den intilliggande delen av Dragon Minings norra område. Dessa mätningar beräknas vara klara under maj månad. 

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 28 oktober 2010 ”Botnia Exploration inleder samarbete med Dragon Mining.” tecknades ett Joint Venture mellan dessa bolag.
Samarbetsavtalet bygger på att Dragon Mining ansvarar och utvecklar undersökningstillståndet kallat Harpsund nr 1. Detta tillstånd ligger ca 4 kilometer nordost om Dragon Minings befintliga gruva kallad Svartliden. För närmare information om avtalet hänvisas till ovanstående pressmeddelande som kan återfinnas på Botnia Explorations hemsida under fliken ”Investor relations”.

Tabell 1 och karta över området hittar ni under Investor Relations – Pressmeddelanden – Uppmuntrande borresultat i Harpsund

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Publicerad i Nyhetsarkiv