Handlingar till bolagsstämma 2019

Koncernårsredovisning 2018 Kallelse årsstämma 2019-05-03 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding AB 2019 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2019
Publicerad i Bolagsstämmor

Botnia Exploration visar vägen mot en klimatneutral guldgruva

Allting börjar med prospektering. Botnia Exploration går från ax till limpa. Med small scale mining planeras starten av Sveriges nästa guldgruva med minimerad miljöpåverkan.
Taggar: , , , , , , , ,
Publicerad i Blogg

Klimatsmart gruvdrift

Botnia Exploration och Epiroc diskuterar klimatneutral gruvdrift 4 oktober 2018 – Botnia Explorations VD Thomas Ljung tillsammans med Epirocs Johan Jonsson Key Account Manager i Sverige och Magnus Nordström Area Manager EMEA och ansvarig för finansiering, diskuterar lösningar för klimatneutral gruvdrift.
Taggar: , ,
Publicerad i Blogg

Marken efterbehandlad

23 augusti 2018 – Nu är tallplanteringen i Fäbodtjärn klar för att återställa marken och våra åtaganden kring provbrytningen är därmed uppfyllda.
Taggar: , ,
Publicerad i Blogg, Vindelgransele gruvor

Genomförbarhetsstudie av Vindelgransele gruvor

På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt denna rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.
Taggar: ,
Publicerad i Blogg

Euro Mine Expo 2018

The road from exploration to mining goes through innovation, communication and collaboration. Through technology, environmental and social responsibility, Botnia Exploration wants to show the way and contribute to the development of sustainable mining. Visit us at Euromine Expo 12-14 juni 2018,…
Publicerad i Blogg

Fäbodtjärn – En av Sveriges mest höghaltiga guldfyndighet

Fäbodtjärna Vindelgransele gruvor Vindelgranseleområdet ligger inom Sveriges och Europas mineralrikaste område med stor potential för fynd av framförallt så kallade orogena guldmalmer. Här längs guldlinjen ligger Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn. Läs mer om projektet Fäbodtjärn
Publicerad i Blogg, Okategoriserade

Handlingar till bolagsstämma 2018

Kallelse årsstämma 20180420 Koncernårsredovisning 2017 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2018 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding AB 2018
Publicerad i Bolagsstämmor

Fortsatta borrningar i Fäbodliden A

Fäbodliden A 8 januari 2018 – Arbetet fortgår i bitande kyla. Minus 30 grader stoppar inte dessa stålmän. Fördelen – de slipper brottas med myggen!
Taggar: , ,
Publicerad i Blogg

Nasdaq First North välkomnar Botnia!

18 december 2017 – Idag påbörjades handeln av Botnia Explorations aktie på Nasdaq First North. Det firades med pompa och ståt!  Nasdaq First North är en marknadsplats med fokus på växande entreprenörsledda företag. Botnia Explorations aktie handlas under kortnamnet BOTX, Botnia Exploration på Nasdaq First North
Publicerad i Blogg, Okategoriserade