Handlingar till årsstämma 2024

Botnia Exploration Holding AB – Kallelse årsstämma 2024-05-03 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2024
Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till årsstämma 2023

Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till bolagsstämma 2022

Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till bolagsstämma 2021

Taggar:
Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till bolagsstämma 2020

Koncernårsredovisning 2019 Kallelse årsstämma Botnia Exploration Holding AB (publ) 2020-04-24 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding (publ) AB 2020 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2020
Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till extra bolagsstämma 2019

Botnia Exploration – Kallelse till extra bolagsstämma 18 november 2019 Botnia Exploration – Fullmaktsformulär Botnia Exploration – Styrelsens redogörelse Botnia Exploration – Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission Botnia Exploration – Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande Botnia Exploration – Revisorns yttrande…
Publicerad i Bolagsstämmor

Handlingar till bolagsstämma 2019

Koncernårsredovisning 2018 Kallelse årsstämma 2019-05-03 Valberedningens förslag Botnia Exploration Holding AB 2019 Fullmaktsformulär, Botnia Exploration Holding AB (publ) 2019
Publicerad i Bolagsstämmor

Botnia Exploration visar vägen mot en klimatneutral guldgruva

Allting börjar med prospektering. Botnia Exploration går från ax till limpa. Med small scale mining planeras starten av Sveriges nästa guldgruva med minimerad miljöpåverkan.
Taggar: , , , , , , , ,
Publicerad i Blogg

Klimatsmart gruvdrift

Botnia Exploration och Epiroc diskuterar klimatneutral gruvdrift 4 oktober 2018 – Botnia Explorations VD Thomas Ljung tillsammans med Epirocs Johan Jonsson Key Account Manager i Sverige och Magnus Nordström Area Manager EMEA och ansvarig för finansiering, diskuterar lösningar för klimatneutral gruvdrift.
Taggar: , ,
Publicerad i Blogg

Marken efterbehandlad

23 augusti 2018 – Nu är tallplanteringen i Fäbodtjärn klar för att återställa marken och våra åtaganden kring provbrytningen är därmed uppfyllda.
Taggar: , ,
Publicerad i Blogg, Vindelgransele gruvor