Bergmästaren beviljar Botnia Exploration bearbetningskoncession för Fäbodtjärn under 25 år

(AktieTorget: BOTX) Bergmästaren beviljar Botnia Exploration Holding AB, 556779-9969,  bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från och med 2016-09-06. Beslutet som är offentligt har ärendebeteckning Dnr 22-717-2015 hos Bergsstaten.

-Ett glädjande besked från Bergsstaten. Beslutet kommer perfekt i vår planering och arbetet med vår miljöansökan som vi planerar att kunna lämna till Mark & Miljödomstolen under slutet av året. Arbetet med provanrikningen av Fäbodtjärnsfyndigheten pågår sedan några dagar på Luleå Tekniska Universitet. Vi ser fram emot en spännande höst, säger Bengt Ljung, VD i Botnia Exploration Holding AB.

 

Publicerad i Nyhetsarkiv