Dumper på plats

28 juli 2017 – Nu blir det kapacitetökning. Volvo Dumpern på plats med fullt ös!