Nya förberedelser

14 september – I förberedelse för framtida planering av underjordsgruva infartsramp installeras redan nu ett blivande pumprör.