Guldkvarts på väg till Rönnskär

21 september 2017 – Full fart på transporten av guldkvartsen ner till Boliden Rönnskärsverk.