Jordavrymning

29 juli 2017 – Jordavrymningen nästan klar och bara 25 m kvar till kvartsguldgångens beräknade slut. Som antagits har kvartsgången avbrutits vid en tvärgående förkastning. Ett geologiskt mycket spännande område som kommer att undersökas med största geologiska intresse av chefsgeologen Frank van der Stilj som primus motor. Den intressanta frågan är: fortsätter kvartsgången norrut sidoförflyttad västerut och hur mycket?!