Kvartsgången med guld blottad

7 september 2017 – Kvartsgången med guld blottad och ökar i tjocklek!