10 guldiga fakta

  1. Guld år ett grundämne, det består enbart av guld och det är således inte en blandning av andra ämnen.
  2. Guldets latinska namn är Aurum och betyder morgonrodnad. Därifrån har guldet fått sin kemiska beteckning AU.
  3. Guld år en av de allra tyngsta metallerna (nästan dubbelt så tungt som bly). Om man fyller en 1 liters mjölkförpackning med guld, så skulle den väga nästan 20 kg.
  4. Värdet på guld bestäms varje dag på de stora metallbörsema i London, Tokyo och New York.
  5. I luft väger guld 6-7 gånger så mycket som vad sand och grus gör. Men under vatten väger guld 10-1 1 gånger så mycket som vad sand och grus gör.
  6. Guldhalten mäts i karat eller fin. Rent guld är 24 karat eller 1000 fin. Om legeringen innehåller 75% guld så blir guldhalten 18 karat, det vill säga 75% av 24 karat.
  7. I teorin skulle allt guld som någonsin brutits, ca 186 700 ton, om den smältes ned och hälldes i en form, rymmas i en kub med måtten 21,3 x 21,3 x 21,3 meter.
  8. Guld är extremt tänjbart och ett gram guld kan dras ut till en 100 meter lång tråd med en tjocklek av endast 0,0001 mm.
  9. Guld leder elektrisk ström och värme, reflekterar ljus och angrips inte av luft och vatten.
  10.  En guldklimp – Holtermann nugget – som hittades i Australien, vägde drygt 285 kilo, varav 214 kilo var rent guld.