Nyhetsarkiv

Handlingar till företrädesemission 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr. 556779-9969, Prospekt Botnia Exploration Holding AB (publ), Folder Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter Särskild anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter

DELÅRSRAPPORT JANUARI — MARS 2017

Kvartalet januari — mars 2017  Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).  Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 496 (-1 290).  Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 609 (-1 342).  Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01). Botnias Q1 rapport…

Valberedning

Bolagets fyra största ägare har formerat en valberedning inför årsstämman 2017. Ledamöterna som, utöver styrelsens ordförande, representerar de största aktieägarna är Tor Ökvist, Magnus Ullman, Björn Rahmström, Thomas Kylberg, Per-Erik Lindvall, och Bengt Ljung. Valberedningen kan kontaktas genom följande mailadress,…

Småskalig guldgruva kan ge stor lönsamhet

Småskalig gruvbrytning kan ge stor lönsamhet. Botnia Exploration går i spetsen för ett helt nytt sätt att bedriva gruvdrift .

Stort intresse för Botniadagarna 2016 i Vindelgransele

Årets upplaga av Botniadagarna den 4 oktober lockade över 45 deltagare till Vindelgransele i Västerbotten. Aktieägare och andra intresserade fick då med egna ögon se Botnia Explorations olika guldfyndigheter och veta mer om bolagets planer på gruvbrytning.

Program för Botniadagarna 4-5 oktober 2016

Nu fyller vi de sista platserna!

Bergmästaren beviljar Botnia Exploration bearbetningskoncession för Fäbodtjärn under 25 år

(AktieTorget: BOTX) Bergmästaren beviljar Botnia Exploration Holding AB, 556779-9969,  bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av guld och silver enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionens giltighetstid är 25 år från och med 2016-09-06. Beslutet…

Lägesuppdatering – Intervju med VD Bengt Ljung (Q2 2016)

Botnia Explorations VD Bengt Ljung berättar om en dikesgrävning som gjordes under sommaren i Fäbodtjärn, vidare beskriver han det prov som skickats till LTU. Intervjun ger också en lägesuppdatering på bearbetningskoncession samt det miljötillståndsarbete som Ramböll håller på att ta…

Delårsrapport januari — juni 2016

Se delårsrapport   Kvartalet april — juni 2016                                                                                                                          ● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). ● Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 239 (-1 433). ● Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 299 (-1 687). ● Resultat per aktie uppgick…

Ekot – Ny guldfyndighet i Västerbotten

Nu har man hittat guld på den lilla orten Vindelgransele i Västerbotten. Det är det lilla företaget Botnia Exploration, vars aktie har rusat på Aktietorget, som har hittat guld. Lyssna på Ekot