Nyhetsarkiv

Botnia Explorations guldfyndighet Fäbodtjärn visar osedvanligt höga guldhalter

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration har under sommaren genomfört den planerade dikesgrävningen i guldfyndigheten Fäbodtjärn i Vindelgransele i Västerbotten. Arbetet var en fortsättning på tidigare provborrningar och analysresultaten bekräftar nu att guldhalterna går ända upp till ytan. Proverna visade höga guldhalter…

Future of small scale gold mining

“Now we’re kicking off!” was the single phrase in an email sent to marketing@grindex.com, which caught our attention. Scrolling down we found the sender to be Swedish mining personality Bengt Ljung. Attached to the single-phrase email were a nice picture of a Grindex Minex pump and an Atlas Copco compressor in a typical small scale mining start up in the north of Swedish Lapland, a site called ‘Fäbodtjärn’.

Inbjudan till Botniadagarna 4-5 oktober 2016

I samband med Botnias styrelsemöte den 4 oktober i Vindelgransele inbjuder vi alla aktieägare att hälsa på uppe i Lappland och Vindelgranselområdet

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter

Höga och lovande guldhalter i Botnia Explorations guldsatelliter (AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration AB har nu avslutat och utvärderat vinterns prospektering i Vindelgranseleområdet. Målet har varit att finna en eller flera mineraliseringar som gör det möjligt att gå vidare med att…

Länsstyrelsen tillstyrker att bearbetningskoncession lämnas

(AktieTorget: BOTX). Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker efter samråd enligt 8 kap. § 1 minerallagen att bearbetningskoncession lämnas för Botnia Explorations fyndighet Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Bergsstaten kommer nu att ta fram underlag för ett beslut om bearbetningskoncession. Fyndigheten i Fäbodtjärn…

Guldläge för Ramböll och Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Längs den mineralrika så kallade Guldlinjen i Västerbotten planerar Botnia Exploration en gruvanläggning för utvinning av guld och silver nära byn Vindelgransele utanför Lycksele. Ramböll har fått i uppdrag att upprätta tillståndsansökan för projektet och fungera som stöd…

Johan Norman ny styrelseledamot i Botnia Exploration

(AktieTorget: BOTX). Advokat Johan Norman valdes in som ny styrelseledamot i Botnia Exploration på årsstämman den 4 maj 2016. Johan är en av Sveriges främsta advokater inom sina verksamhetsområden och tillför ytterligare kompetens inom framförallt tillståndsfrågor. – En av våra…

Botnia Exploration – Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning Stämman beslutade…

Årsredovisning 2015

  Klicka här för att ladda ner: Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015

Handlingar till Årsstämma 4 maj 2016

Kallelse årsstämma 20160504 Botnia Exploration – Koncernårsredovisning 2015 Fullmaktsformulär 2016