Pressmeddelande

  • 2022-06-19T18:00:00Z
   Thomas Ljung slutar som VD för Botnia Exploration
   Thomas Ljung har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar sluta som VD för Botnia Exploration. Thomas Ljung har arbetat i bolaget sedan 2010 och varit VD sedan oktober 2017. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa. Styrelsens ordförande Thomas Söderqvist kommer att träda in i VD-rollen under tiden en ny VD rekryteras.

 • 2022-05-06T09:04:12Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 6 maj 2022 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2022-05-06T06:30:00Z
  Delårsrapport januari – mars 2022
  Delårsrapport januari – mars 2022
 • 2022-04-08T08:11:13Z
  Årsredovisning 2021
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2021. 
 • 2022-04-08T06:30:00Z
  Kallelse till ordinarie bolagstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org.nr 556779–9969, kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 6 maj 2022 kl. 10:00 i lokaler hos Erik Penser Bank på adress Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inregistrering för stämman börjar kl. 09:30.
 • 2022-02-18T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2021
  Bokslutskommuniké januari - december 2021
 • 2021-12-10T14:13:04Z
  Botnia Explorations styrelseordförande ställer inte upp för omval
  Botnia Exploration Holding AB (publ) meddelar härmed att styrelseordförande, Lars Engström, har informerat valberedningen att han inte ställer upp för omval på årsstämman 2022.
 • 2021-11-30T10:59:21Z
  Botnia Exploration: Presentation Stora Aktiedagen 2021
  Den 29 november medverkade VD Thomas Ljung på Aktiesparararnas evenemang Stora Aktiedagen 2021. Där berättade han om Botnia Explorations gruvstartsplaner av guldfyndigheten Fäbodtjärn som blir Sveriges första nya gruva på 10 år!  
 • 2021-11-22T14:54:19Z
  Botnia Exploration presenterar på Stora Aktiedagen 29 november
  I oktober 2021 vann Botnia Explorations miljötillstånd äntligen laga kraft! Därmed blir vår guldgruva den första nya gruvan i Sverige på närmare 10 år och vi kommer nu att berätta mer om arbetet för att ta gruvan i drift och våra framtidsplaner. 
 • 2021-11-12T07:30:00Z
  Delårsrapport januari-september 2021
  Delårsrapport januari-september 2021
 • 2021-10-29T13:12:23Z
  Botnia Exploration AB tecknar avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB
  Botnia Exploration har undertecknat en avsiktsförklaring med Veidekke Entreprenad AB. Parterna avser att ingå entreprenadavtal avseende förberedande arbeten för gruvöppning, öppnande av gruva och drivning av guldgruvan Fäbodtjärn.
 • 2021-10-18T13:47:25Z
  Analysguiden: Tillstånd för guldbrytning har vunnit laga kraft
  Botnia närmar sig gruvstart samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Aktien har rört sig sidledes i år och Analysguiden ser potential i aktien först efter att produktionen är igång.
 • 2021-10-06T09:57:56Z
  Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 
 • 2021-10-06T08:55:00Z
  Miljötillstånd har vunnit laga kraft
  Det miljötillstånd som Botnia Exploration erhöll den 21 december 2020 har nu vunnit laga kraft. Högsta domstolen har behandlat Naturskyddsföreningen i Lyckseles överklagande av Mark – och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd.  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. 
 • 2021-08-20T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-juni 2021
  Delårsrapport januari-juni 2021
 • 2021-06-08T07:43:00Z
  Presentation Småbolagsdagarna
  Presentation Småbolagsdagarna
 • 2021-06-01T07:14:46Z
  Småbolagsdagarna 2021
  Den 7 juni kl. 20:30- 21:00 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess planer på att starta en guldgruva i Vindelgransele, Västerbotten. 
 • 2021-05-28T12:07:39Z
  Analysguiden: Guldproduktion runt hörnet
  Botnia närmar sig gruvstart i Fäbodtjärn samtidigt som guldpriset fortsätter att handlas på höga nivåer. Analysguiden ser ytterligare potential i aktien först när produktionen är igång.
 • 2021-05-24T14:10:00Z
  Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd har överklagats
  Naturskyddsföreningen i Lycksele har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd till Högsta domstolen. Högsta domstolen kommer nu att ta ställning till om det var rätt att inte meddela prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader. Botnia Exploration bedömer att det saknas skäl att meddela prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens beslut var riktigt.
 • 2021-05-07T06:30:00Z
  Delårsrapport januari-mars 2021
  Delårsrapport januari-mars 2021
 • 2021-04-26T08:30:00Z
  Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
  Det överklagande som inkom den 11 januari från en lokal avdelning i Naturskyddsföreningen i Lycksele har nu behandlats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att det inte meddelas något prövningstillstånd och det tillstånd som Botnia Exploration erhöll genom dom den 21 december 2020 gäller. Datum för överklagande är senast 2021-05-21.
 • 2021-04-23T08:42:47Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 23 april 2021 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2021-04-20T11:22:32Z
  Positiva resultat av första tester utförda av Dragon Mining
  I enlighet med tecknad avsiktsförklaring mellan Botnia Exploration och Dragon Mining (Sweden) AB har nu de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.
 • 2021-04-08T12:42:01Z
  Utfall av andra och slutlig utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Den andra och slutliga utnyttjandeperioden är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.
 • 2021-04-02T06:30:00Z
  Årsredovisning 2020
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2020. 
 • 2021-03-26T07:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.
 • 2021-03-08T10:48:32Z
  Andra utnyttjandeperiod 17-31 mars 2021 för teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) informerar idag om att andra utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) löper under perioden 17-31 mars 2021. Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.
 • 2021-02-19T07:30:00Z
  Bokslutskommuniké januari - december 2020
  Bokslutskommuniké januari - december 2020
 • 2021-02-15T07:39:20Z
  Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung har gått bort 80 år gammal
  Botnia Explorations grundare och styrelseledamot Bengt Ljung har gått bort 80 år gammal i sviterna av covid-19. Det var i söndags morse som Bengt Ljung stillsamt somnade in på St. Görans sjukhus i Stockholm.
 • 2021-01-11T12:45:00Z
  Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats
  Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd har överklagats av Naturskyddsföreningen. Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att ta ställning till om Naturskyddsföreningen ska meddelas prövningstillstånd, vilket i normala fall sker inom cirka 2–3 månader.
 • 2021-01-05T10:55:05Z
  Utfall av första utnyttjandeperiod för Botnias teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Den första utnyttjandeperioden av två är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) som Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under december 2019 (”Företrädesemissionen”). Botnia tillförs cirka 2,7 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.
 • 2020-12-21T10:40:00Z
  Botnia Exploration erhåller miljötillstånd
  Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att miljötillstånd beviljas Botnia Exploration AB gällande gruvverksamhet (gruvbrytning och anrikning) för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Guldfyndigheterna är belägna i Vindelgransele, Västerbottens län. Tiden för överklagande är tre veckor vilket innebär att domen vinner laga kraft 12 januari 2021.
 • 2020-12-08T09:33:03Z
  Presentation Stora Aktiedagen
  Presentation Stora Aktiedagen
 • 2020-12-01T07:55:21Z
  Stora Aktiedagen 2020
  Den 2 december kl.16:30 - 17:00 på Stora Aktiedagen Stockholm kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess väg mot en svensk guldgruva .
 • 2020-11-30T09:40:41Z
  Första utnyttjandeperiod 4-18 december 2020 för teckningsoptioner av serie 2019/2021
  Botnia Exploration Holding AB (”Botnia” eller ”Bolaget”) informerar idag om att första utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (”Botnia TO 2019/2021” eller ”Teckningsoptioner”) löper under perioden 4-18 december 2020. Varje (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Botnia till kurs 6,50 SEK.
 • 2020-11-13T07:30:00Z
  Delårsrapport januari-september 2020
  Delårsrapport januari-september 2020
 • 2020-11-05T15:28:36Z
  Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen avslutad
  Huvudförhandlingen av bolagets miljötillståndsansökan i Mark- och miljödomstolen har nu avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 21 december 2020.   
 • 2020-09-07T12:33:20Z
  Analysguiden: "Spännande utsikter – men viss tidsförskjutning"
  Ett guldpriset i stigande trend under året har förbättrat förutsättningarna för Botnias potentiella kassaflöden närmaste åren, vi ser fortsatt uppsida i bolagets aktie.
 • 2020-09-04T08:13:28Z
  Botnia Exploration tecknar Letter of Intent med Dragon Mining
  Botnia Exploration har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med Dragon Mining (Sweden) AB. Parterna avser med denna avsiktsförklaring att undersöka möjligheterna att anrika guldmalm från Botnias fyndigheter Fäbodtjärn och Vargbäcken i Dragon Minings anrikningsverk i Pauträsk, Västerbotten.
 • 2020-08-21T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - juni 2020
  Kvartalet april -- juni 2020 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 082 (-1 411). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 125 (-1 502). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,04 (-0,06).
 • 2020-06-11T13:05:45Z
  Presentation Småbolagsdagarna
  Ni som missade livesändningen och VD Thomas Ljungs presentation av Botnia Exploration från Småbolagsdagarna den 10 juni har nu möjlighet att se den på internet. 
 • 2020-06-01T08:13:21Z
  Småbolagsdagarna 2020
  Den 10 juni kl.13:15-13:45 kommer VD Thomas Ljung att presentera Botnia Exploration och dess framtidsplaner på Småbolagsdagarna 2020.
 • 2020-05-18T12:41:14Z
  Analysguiden:  Triggers kommande år – gruvstartsplanering intensifieras
  Vi inleder bevakning av prospektteringsbolaget Botnia Exploration. Med målet att bli en ledande guldgruva med minimalt miljöavtryck ser vi långsiktig potential i att bolaget exekverar på sina tillgångar. 
 • 2020-05-15T06:30:00Z
  Delårsrapport januari - mars 2020
  Kvartalet januari -- mars 2020 · Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0). · Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 238 (-1 134). · Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 280 (-1 224). · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,05 (-0,05).
 • 2020-04-24T08:39:13Z
  Stämmokommuniké från årsstämma i Botnia Exploration Holding AB
  Vid årsstämma i Botnia Exploration Holding AB idag den 24 april 2020 beslutade stämman, bland annat, om följande.
 • 2020-04-15T09:50:36Z
  Datum för huvudförhandling
  Mark- och miljödomstolen har bett Botnia Exploration att reservera datumen 22-24 september 2020 för huvudförhandling av bolagets miljötillståndsansökan gällande gruvverksamhet för två av bolagets guldfyndigheter, Fäbodtjärn och Vargbäcken. Förslag till förhandlingsordning samt kallelse genom kungörelse kommer att komma senare.
 • 2020-04-11T08:55:46Z
  Information med anledning av coronaviruset
  Med anledning av coronaviruset (Covid-19) och risken för smittspridning rekommenderar Botnia Exploration Holding AB aktieägare att noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud och, förutsatt stämman så medger, följa förhandlingarna vid årsstämman via Microsoft Teams.
 • 2020-04-03T06:29:24Z
  Årsredovisning 2019
  Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2019. 
 • 2020-03-27T07:30:00Z
  Kallelse till årsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), org. nr. 556779–9969, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 10.00 i Jernkontorets lokaler, belägna på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.
 • 2020-03-20T10:46:24Z
  VD intervju och presentation
  Den bolagsdag som skulle ha hållits den 12 mars hos Erik Penser Bank ställdes in på grund av risk för spridning av coronaviruset. Istället spelades presentationen in och en VD intervju genomfördes vilka härmed publiceras.
 • Registrera dig för nyheter och pressmeddelanden från Botnia Exploration  Som prenumerant kommer vi att lagra dina kontaktuppgifter för att kunna utföra beställningen. Du hittar Botnia Explorations integritetspolicy här.