Granselliden nr 2

Undersökningstillstånd Granselliden nr 2 (523 Ha): Giltig till och med 2019-08-20

Området omsluter bearbetningskoncessionen Vargbäcken K nr 1.